Kateřina Bláhová

katkablahova@centrum.cz

Kostýmní výtvarnice a scénografka. Vystudovala scénografii na Divadelní faktultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Od roku 2000 je zaměstnána jako odborná asistentka v Ateliéru scénografie Divadelní fakulty JAMU. Působila v brněnském HaDivadle a byla členkou Divadla v 7 a půl, hostovala v řadě divadel po celé republice a spolupracovala s režiséry A. Goldflamem, J. A. Pitínským, O. Elbelem, M. T. Růžičkou, A. Staňkem a dalšími. S režisérkou Karlou Staubertovou vytváří kostýmní návrhy pro operu. Navrhla kostýmy pro několik inscenací v České televizi. Poslední léta spolupracovala pravidelně s režisérem Viktorem Kollárem v Divadle Jána Palárika v Trnavě. V současné době navrhuje kostýmy také pro muzikálová představení.