Ateliér scénografie JAMU

O Ateliéru scénografie JAMU

Ateliér scénografie JAMU je veden jako syntetizující cesta k sebevyjádření, která propojuje tvorbu v prostoru, čase a situaci. Je tedy řízenou cestou koncepčního myšlení a tvorby, sdružující současné dramatické, výtvarné a technologické prostředky. Smyslem syntézy je vizuální rozvíjení tematicky vázaných literárně-dramatických i volných myšlenkových obsahů.

Historie a současnost

Ateliér scénografie vznikl v roce 1990 v rámci porevoluční emancipace a rozrůstání nové Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně o řadu oborů. Vznik ateliéru scénografie inicioval Ing. akad. arch. Jan Konečný, CSc., který položil základy koncepce výuky scénografie na JAMU. V letech 1996–1999 vedl ateliér scénografie doc. Mgr. Jan Kolegar. Od roku 1999 byl vedoucím ateliéru prof. Mgr. Ján Zavarský, v roce 2015 vedení převzala  doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.. Odbornou kvalitu výuky scénografie v současnosti zajišťují také doc. Mgr. Jana Preková, která ateliér spoluzakládala, a Mgr. Jan Štěpánek. Odborným asistentem je od roku 2000 MgA. Kateřina Bláhová. V letech 1997–2002 zde působil doc. Miroslav Melena. Teorii a dějiny scénografie v ateliéru vyučoval v letech 2000–2007 Mgr. Pavel Klein, Ph.D. et Ph.D. a následně, do roku 2013, Mgr. Barbora Příhodová Ph.D. Nyní předmět vyučuje Mgr. Jitka Ciampi Matulová, Ph.D.

Během 25 let existence ateliérem prošla řada studentů, z nichž se mnozí úspěšně prosazují na poli divadelní či filmové scénografie, užité grafiky, výstavnictví aj.