Interní pedagogové

MgA. Matěj Sýkora

vedoucí ročníku, odborný asistent

12122@post.jamu.cz

doc. Mgr. Marie Jirásková, Ph.D. www.jiraskovi.cz

vedoucí ateliéru

Vizuální umělkyně, společně se scénografií, kostýmem, výstavním designem se zabývá volnou tvorbou, inklinuje ke konceptuálnímu umění a její tvorba zahrnuje experimenty se světlem a projekty site specific. Absolvovala obor scénografie na Katedře alternativního a loutkového divadla na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Od roku 1996 působí v Ateliéru scénografie na JAMU. Spolupracovala s režiséry R. Tothem, A. Goldflamem, E. Tálskou, R. Lipusem, M. Bečkou, C. Larrieu, Z. Mikotovou, P. Jiráskem. Pracuje pro česká divadla, mezinárodní produkce, galerie a muzea. Podílela se na několika hraných dokumentárních filmech a cyklech. Výtvarně se podílela na  a videoklipech pro české hudební skupiny. Společně s Pavlem Jiráskem vytvořila unikátní sbírku historických loutek a dekorací, která je prezentována veřejnosti v mnoha výstavách a v několika publikacích. Kniha Loutka a moderna získala prestižní ceny – Nejkrásnější kniha 2011 a Zlatá stuha 2012. The Puppet and the Modern byla vydána v roce 2014. S její tvorbou je možné se setkat u nás i v zahraničí.

doc. Mgr. Jana Preková janaprekova.blogspot.cz

vedoucí ročníku

Vizuální umělkyně, scénografka, kostýmní výtvarnice, kurátorka, spoluzakladelka Ateliéru tělový design Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a Ateliéru scénografie na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění. Vystudovala scénografii na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze u prof. Jana Duška a Ireny Greifové. Spolupracuje dlouhodobě s režiséry J. Nebeským, J. A. Pitínským, M. Bambuškem, V. Čermákovou. Pohybuje se mezi formáty studiových, site specific či low cost experimentálních produkcí a realizacemi pro Národní divadla, televizi a film. Kurátorsky se podílí na prezentacích mladých umělců. Držitelka zlaté medaile PQ99 za kostým, členka týmu oceněného Zlatou trigou PQ99. V roce 2004 a 2013 nominována spolu s Janem Nebeským za scénografii na Cenu Alfréda Radoka. Kurátorka České národní expozice PQ15. Její práce je možné vidět u nás i v zahraničí.

Mgr. Jan Štěpánek

vedoucí ročníku

Po dvou maturitách (USA a SRN) absolvoval scénografii na DAMU v Praze. Od roku 1993 spolupracoval s režisérem J. Pokorným v Činoherním klubu v Ústí nad Labem a brněnským HaDivadlem a s Divadlem na Zábradlí. Dále spolupracoval s režiséry J. A. Pitínským v Městském divadle Zlín, v Uherském Hradišti a v Národním divadle v Praze, D. Pařízkem v Komorním divadle v Praze, V. Morávkem v Divadle Husa na provázku v Brně a J. Nebeským ve Stavovském Divadle. Od roku 2002 pedagog JAMU, vedoucí ročníku v ateliéru scénografie. Vedle klasické činohry inklinuje Jan Štěpánek k operní scénografii (režiséři: J. A. Pitínský, L. Keprtová, V. Čermáková). V průběhu několika posledních let směřuje k filmové a televizní architektuře. Pravidelně prezentuje své scénografie a výtvarná díla na mezinárodních výstavách.

Mgr. MgA. Pavel Borák

vedoucí ročníku, odborný asistent

borak@jamu.cz

Brněnský rodák, scénograficky činný od roku 1994, v roce 1999 absolvoval Difa JAMU.

Při dosud cca 150 realizacích opakovaně spolupracoval s režiséry Matějem T. Růžičkou, Zojou Mikotovou, J. A. Pitínským, Ondřejem Elbelem, Pavlem Šimákem, Martinem Glaserem a dalšími, od roku 2008 pravidelně spolupracuje s režisérem Romanem Polákem. Za scénu k inscenaci Moliérova Misantropa ve Slovenském komorném divadle v Martině získal ocenění DOSKY za nejlepší scénografii sezony 2009/2010 na Slovensku, scéna pro představení Bratia Karamazovovci získala nominaci na cenu Dosky 2013, stejně jako scéna pro drama Nevesta hol v roce 2015.

Výběr z realizací: Ruské denníky, Hedda Gabler, Arkádia, Nevesta hol, Buddenbrookovci, Mercedes Benz, Herodes a Herodias, Tri sestry, Triptych, Bratia Karamazovovci, Bačova žena – vše režie Roman Polák, SND Bratislava; Láska na Kryme, režie Marián Amsler, Divadlo Astorka Korzo 90´ Bratislava, Potkany, režie R. Polák, DAB Nitra, Víra, láska,naděje, režie: Kamila Polívková, Divadlo Komedie, Praha; Ucho, režie: Ondřej Elbel, HaDivadlo, Brno; Tvář v ohni, režie: Martin Tichý, Divadlo F. X. Šaldy, Liberec; Smrt Hippodamie, režie: J. A. Pitínský, Městské divadlo Zlín; Hvězdy nad Baltimore, režie: J. A. Pitínský, Divadlo Husa na provázku, Brno; Romeo a Julie, režie Pavel Šimák, Horácké divadlo Jihlava; Ředitelská lóže, režie: Ondřej Elbel, HaDivadlo, Brno; Večer Tříkrálový, režie: Roman Polák, Městské divadlo Brno; Murlin Murlo, režie: Pavel Šimák, Divadlo Husa na provázku; Jeden den Ivana Děnisoviče, režie: M. T. Růžička, Divadlo v 7 a půl, Brno; Calandriáda, režie: Zoja Mikotová, Městské divadlo Zlín; Divá Bára, režie M. T. Růžička, Divadlo v 7 a půl, Brno; Faidra, režie: Martin Tichý, Činoherní studio Ústí nad Labem...

Inspiraci čerpá pokud možno všude, kromě divadla.

MgA. Bc. Karolína Srpková

Asistent ateliéru

Karolina.srpkova@hotmail.com

Mgr. Jitka Ciampi Matulová, Ph.D.

odborná asistentka

Absolvovala divadelní vědu a dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době je doktorandkou na Semináři dějin umění tamtéž. Přednášela a přednáší na Slezské univerzitě v Opavě, na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na Janáčkově akademii v Brně v ateliéru dramaturgie a režie prof. Václava Cejpka a v ateliéru scénografie. Od 2013 je interním pedagogem ateliéru scénografie. Specializuje se na historii a teorii scénografie se zaměřením na raný novověk a scénografii 20. stol. a dále na historii módy. V ateliéru scénografie přednáší Dějiny moderní scénografie, Dějiny odívání a vede Seminář k bakalářské a magisterské práci. S Moravskou galerií v Brně spolupracovala na výstavách Rytmy + pohyb + světlo. Impulsy futurismu v českém umění (2013) a Zdeněk Rossmann – Horizonty modernismu (2015).

Externí pedagogové