Interní pedagogové

doc. Mgr. Marie Jirásková, Ph.D. www.jiraskovi.cz

vedoucí ateliéru

Vizuální umělkyně, společně se scénografií, kostýmem, výstavním designem se zabývá volnou tvorbou, inklinuje ke konceptuálnímu umění a její tvorba zahrnuje experimenty se světlem a projekty site specific. Absolvovala obor scénografie na Katedře alternativního a loutkového divadla na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Od roku 1996 působí v Ateliéru scénografie na JAMU. Spolupracovala s režiséry R. Tothem, A. Goldflamem, E. Tálskou, R. Lipusem, M. Bečkou, C. Larrieu, Z. Mikotovou, P. Jiráskem. Pracuje pro česká divadla, mezinárodní produkce, galerie a muzea. Podílela se na několika hraných dokumentárních filmech a cyklech. Výtvarně se podílela na  a videoklipech pro české hudební skupiny. Společně s Pavlem Jiráskem vytvořila unikátní sbírku historických loutek a dekorací, která je prezentována veřejnosti v mnoha výstavách a v několika publikacích. Kniha Loutka a moderna získala prestižní ceny – Nejkrásnější kniha 2011 a Zlatá stuha 2012. The Puppet and the Modern byla vydána v roce 2014. S její tvorbou je možné se setkat u nás i v zahraničí.

prof. Mgr. Ján Zavarský

vedoucí ročníku

Studoval scénografii na VŠMU v Bratislavě u profesora Vladislava Vychodila. V letech 1972–73 působil jako scénický výtvarník Divadla Andreje Bagara v Nitře. Od roku 1975 až do roku 1979 byl scénickým výtvarníkem Státního loutkového divadla v Bratislavě. V roce 1979 nastoupil jako scénograf do divadla Jána Palárika v Trnavě, kde působí dodnes, momentálně na pozici uměleckého šéfa. Pravidelnou spolupráci s Divadlem Husa na provázku začal v roce 1981. Na bratislavské Vysoké škole múzických umění působil jako pedagog hlavního předmětu scénografie střídavě od roku 1979 až do roku 2002. Od roku 1994 vyučuje scénografii na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a  v letech 1999 - 2015 byl vedoucím ateliéru, v roce 2006 byl jmenován profesorem. V roce 1992 a 1993 absolvoval jako hostující scénograf a pedagog studijní pobyt na Miami University ve státě Ohio. Byl členem mezinárodní poroty na PQ 1991 a 1999. Vytvořil scény pro činoherní, loutkové i operní divadla na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Jugoslávii, Polsku, Německu, Švýcarsku a USA. Spolupracoval s režiséry P. Scherhauferem, J. A. Pitínským, B. Uhlárem, J. Nvotou, J. Pražmárim, K. Křížem, P. Mikulíkem, R. Polákem, M. Peckem, J. Zemanem, M. Otavou, A. Goldflamem, K. Staubertovou, B. Rychlíkem aj. Získal Zlatou medaili na Trienále scénografie v Novém sadu v roce 2001 a Zlatou masku v Katovicích v roce 2003. JAMU v roce 2011 vydala jeho publikaci Kapitolky z dějin scénografie. Kromě scénografické tvorby se věnuje grafickému designu, volné tvorbě a architektuře.

doc. Mgr. Jana Preková janaprekova.blogspot.cz

vedoucí ročníku

Vizuální umělkyně, scénografka, kostýmní výtvarnice, kurátorka, spoluzakladelka Ateliéru tělový design Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a Ateliéru scénografie na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění. Vystudovala scénografii na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze u prof. Jana Duška a Ireny Greifové. Spolupracuje dlouhodobě s režiséry J. Nebeským, J. A. Pitínským, M. Bambuškem, V. Čermákovou. Pohybuje se mezi formáty studiových, site specific či low cost experimentálních produkcí a realizacemi pro Národní divadla, televizi a film. Kurátorsky se podílí na prezentacích mladých umělců. Držitelka zlaté medaile PQ99 za kostým, členka týmu oceněného Zlatou trigou PQ99. V roce 2004 a 2013 nominována spolu s Janem Nebeským za scénografii na Cenu Alfréda Radoka. Kurátorka České národní expozice PQ15. Její práce je možné vidět u nás i v zahraničí.

Mgr. Jan Štěpánek

vedoucí ročníku

Po dvou maturitách (USA a SRN) absolvoval scénografii na DAMU v Praze. Od roku 1993 spolupracoval s režisérem J. Pokorným v Činoherním klubu v Ústí nad Labem a brněnským HaDivadlem a s Divadlem na Zábradlí. Dále spolupracoval s režiséry J. A. Pitínským v Městském divadle Zlín, v Uherském Hradišti a v Národním divadle v Praze, D. Pařízkem v Komorním divadle v Praze, V. Morávkem v Divadle Husa na provázku v Brně a J. Nebeským ve Stavovském Divadle. Od roku 2002 pedagog JAMU, vedoucí ročníku v ateliéru scénografie. Vedle klasické činohry inklinuje Jan Štěpánek k operní scénografii (režiséři: J. A. Pitínský, L. Keprtová, V. Čermáková). V průběhu několika posledních let směřuje k filmové a televizní architektuře. Pravidelně prezentuje své scénografie a výtvarná díla na mezinárodních výstavách.

MgA. Kateřina Bláhová

odborná asistentka

Kostýmní výtvarnice a scénografka. Vystudovala scénografii na divadelní fakultě JAMU. Od roku 2000 je na téže škole zaměstnána jako odborná asistentka v Ateliéru scénografie.  Od roku 2016 vyučuje také scénický kostým také na VOŠ textilní v Brně.  Působila v brněnském HaDivadle a byla členkou Divadla v 7 a půl, hostovala v řadě divadel po celé republice a spolupracovala s režiséry A. Goldflamem, J. A. Pitínským, O. Elbelem, M. T. Růžičkou, A. Staňkem a dalšími. S režisérkou Karlou Staubertovou vytvářela kostýmní návrhy pro operu. Navrhla kostýmy pro několik inscenací v České televizi. S režisérem Viktorem Kollárem  řadu let úzce spolupracovala na představeních v Divadle Jána Palárika v Trnavě. V současné době spolupracuje pravidelně s režisérem Lumírem Olšovským a navrhuje kostýmy  pro muzikálová představení.

Mgr. Jitka Ciampi Matulová, Ph.D.

odborná asistentka

Absolvovala divadelní vědu a dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době je doktorandkou na Semináři dějin umění tamtéž. Přednášela a přednáší na Slezské univerzitě v Opavě, na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na Janáčkově akademii v Brně v ateliéru dramaturgie a režie prof. Václava Cejpka a v ateliéru scénografie. Od 2013 je interním pedagogem ateliéru scénografie. Specializuje se na historii a teorii scénografie se zaměřením na raný novověk a scénografii 20. stol. a dále na historii módy. V ateliéru scénografie přednáší Dějiny moderní scénografie, Dějiny odívání a vede Seminář k bakalářské a magisterské práci. S Moravskou galerií v Brně spolupracovala na výstavách Rytmy + pohyb + světlo. Impulsy futurismu v českém umění (2013) a Zdeněk Rossmann – Horizonty modernismu (2015).

Externí pedagogové