zpět na výpis akcí

#Svobodays projekt a setkání v Lyonu

10.–18. 12. 2022 | ENSATT Lyon, Francie

Divadelní fakulta JAMU je zapojena do mezinárodního projektu #Svobodays realizovaného v rámci programu Erasmus+. Svobodays jsou putovní tematické dny vycházející z díla významného českého scénografa Josefa Svobody.
V prosinci 2022 se v Lyonu uskutečnilo setkání partnerských škol projektu (ENSATT Lyon, JAMU Brno a ESAD Sevilla), na kterém školy představily modely a malé scény vycházející z díla Josefa Svobody.
Setkání se zaměřilo na historii scénografie, ale také na současnou praxi, přičemž program tvořily kulaté stoly a komunikace, u nichž se sešli umělci, výrobci, vývojáři, učitelé a studenti v oblasti scénických umění a technologií.