zpět na výpis akcí

Salon české scénografie 2013/2014

22. 11. 2014 – 6. 12. 2014 | Divadlo Reduta | Brno

Salóny české scénografie navázaly na tradici Národních přehlídek české scénografie (1977, 1981, 1986, 1989), které mapovaly stav českého scénického, kostýmního a loutkářského výtvarnictví v období mezi jednotlivými ročníky mezinárodní scénografické výstavy Pražské Quadriennale. První Salon české scénografie se konal v roce 1991 ve foyer pražské Nové scény jako doprovodný program PQ 1991. V roce 1995 následoval Salon scénografie, zaplňující velkorysé prostory pražské Valdštejnské jízdárny. V červnu 1999, opět v rámci PQ, našel Salon českých scénografů umístění v malé dvoraně holešovického Veletržního paláce. V roce 2005 hostily Salon české scénografie reprezentativní prostory Lobkovického paláce na Pražském hradě a spolu s ním i bohatý doprovodný program.

I když se název akce nepatrně obměňoval, šlo vždy o to, dát příležitost českým profesionálním scénografům (hlavně divadelním, ale i filmovým a televizním) i studentům scénografických škol představit své práce veřejnosti v co nejširší škále. Vzhledem ke stále intenzivnější tendenci rozrušování hranic mezi divadlem a příbuznými uměleckými disciplínami byl současný Salon postaven před nelehký, nicméně nesmírně zajímavý úkol reflektovat adekvátně tento ne vždy vítaný, ale nezvratný proces.

Salonu 2013/2014 se účastnilo 30 umělců. Mezi nimi etablovaní tvůrci jako Petr Matásek, Jozef Ciller, Simona Rybáková, Sylva Zimula Hanáková či Šimon Caban, Marie Jirásková, Jana Preková a Kamila Polívková, kteří svým dílem utváří – a také v mezinárodním měřítku úspěšně reprezentují – krajinu české scénografie po dlouhá léta. Zároveň se však objevila i jména méně známá či nová, často čerstvých absolventů či těch, kteří ještě studují a představují své první projekty a realizace.

Salon české scénografie, prezentující práce českých scénografů a scénicky zaměřených výtvarníků za období 2006–2013, se nejprve představil v prostorách atria Divadla Reduta v Brně (22. 11. – 6. 12. 2013, vernisáž 21. 11. 2013), dále pak  v Českém centru v Praze (1. 4. – 2. 5. 2014, vernisáž 1. 4. 2014).

Záštitu nad výstavou převzal profesor Jaroslav Malina. Odborné supervize se zhostily Marie Jirásková a Jana Preková.